مرگ زندگی

 

نه وقت دارم، نه حوصله!

داره زندگی یادم میره!

همین طور آرزوها و رویاهام.

چیز با ارزش دیگری برای از دست دادن هست؟!

/ 6 نظر / 8 بازدید
یه بنده خدا

بهار د یگر ا زین کو چه ها گذ ر نه کند به ا ین ولایت بی آ شنا سفر نکند بهار د یگر ا زین کهکشا ن نمی نگرد برین زما نة نا مهر با ن نمی نگرد نگاه پنجره ها بسته فصل صا عقه است بها ر نیست د رین مرز اصل صا عقه ا ست جنا زه های درختا ن روز بی تا بوت شهید عشق به دستا ن روز بی تا بوت مخوا ن! هوا پر ز آ زا د گی مو عو د ا ست پر نده نیست فقط شکل هائی از دود ا ست کجا تهیست ز غصه که گام بر دا رم نه ، جا ده ها همه خو نین دل ا ند بیزا رم بها ر دیگر ا ز آ ن شهر تی که دا شت گذ شت زحیر گشت و غم جا و د ا نه کا شت ، گذ شت چه کس به عهد ه بگیرد صفای وجد ا ن را چه کس نوا زش فر زند های با را ن را چه کس تلا وت خورشید را نوا بدهد چه کس اذا ن سحر را شرا ره ها بد هد چه کس ، چه کس بشنا سد ولی در یا را چه کس حضور گشاید علی دریا را چرا که رستم دا نش غریب و بی رخش است و هفت خوا ن رسید ن به نا کسان بخش است هزا ر سا له شد م در گذ شت چند بهار به سر نو شت سیه پوش من مخند بهار ! هزار سا له شد م روز گا ر خا موش ا ست چرا شها مت تا ریخ حلقه در گوش ا ست ؟ نیا مدی تو و د ی

ف.الف

وقت و حوصله که اصلن حرفشو نزن ... ولی انگار من از یاد زندگی رفتم ... چند سالی ... هنوز میشه از دست داد ... هنوز را پ.ن : 23 مهر ! ممنون که به یادمی دوس جون

ثنا

[ناراحت] بنظر من وقت با ارزش ترين چيزيه كه تو زندگي داريم.اما خود من كه اصلا قدرشو نمي دونم...[افسوس]

لیلا

سلام عزیز چی شده ؟ چرا ایقدر نا امیدی ؟!

همیشه تنهای زمین

- هرکس بتواند چهارصفت را از خود دور کند، سزاوار است که ناملایمی نبیند.شتابزدگی، لجاجت، خودپسندی، تنبلی.امام علی(ع[گل] - دوستی دنیا و دوستی خدا هرگز در یک دل گرد نمی آیند.پیامبراعظم(ص[گل]

لیلا

بیایید خاطرات را زنده کنیم همان گونه که به ما جان دادند تا زندگی کنیم . . . منتظر حضورتان هستم