تمام تلاشم را کردم برای نوشتن (حتی دو خط)؛ از احساسم ، از افکارم ، از زندگی ، از همه آنچه که دلم میخواست و میخواهد ، و تمام آن چیزهایی که این ماه ها جایشان خالی مانده در اینجا.

و مثل همیشه چه تلاش بیهوده ای! چون همه اش پاک شد!

                                       ***

یادش به خیر آن روزهای اعتیاد به این دنیای مجازی!

/ 1 نظر / 17 بازدید
برگ سبزی تحفه درویش

[لبخند]